Poranění mozku může způsobit nedostatek růstového hormonu

Nedostatečná produkce růstového hormonu se může projevit již krátce po narození znatelným zpomalením růstu.

Nedostatečná produkce růstového hormonu se může projevit již krátce po narození znatelným zpomalením růstu. V některých případech však může být původní hladina růstového hormonu normální a teprve v pozdějším věku dojde k události, která produkci růstového hormonu výrazně sníží. Příčinou nedostatečné produkce tohoto hormonu může být i vážný úraz hlavy.

Příběh tureckého chlapce

Lékaři v turecké Ankaře nedávno uveřejnili případ chlapce narozeného s nedostatečně vyvinutými nadledvinami. Tato vrozená vada byla způsobena vzácnou genovou mutací a chlapec přibližně od svých dvou let dostával hormonální léčbu, která nefunkční nadledviny dobře kompenzovala. Protože zmíněná mutace negativně ovlivňuje pouze vývoj nadledvin a ostatní endokrinní žlázy jsou obvykle v pořádku, neměli lékaři podezření na možný nedostatek růstového hormonu. Dokonce ani tehdy ne, když ve svých necelých dvou letech chlapec při autonehodě utrpěl vážná poranění hlavy.

Teprve v chlapcových téměř třinácti letech zaznamenali rodiče i lékaři zpomalení růstu, chlapec v tomto věku měřil 140 cm a vážil necelých 55 kg. Chlapcův nižší vzrůst (a také nadváha) byly zpočátku patrně vysvětlovány pouze jako vedlejší příznaky kortikoidní léčby nutné kvůli nedostatečné funkci nadledvin. U chlapce bylo rovněž opožděné pohlavní dospívání (což je u pacientů s vrozenou vadou nadledvin běžné) a takzvaný kostní věk byl na úrovni sedmiletého dítěte. Hladiny všech pohlavních hormonů (luteinizačního hormonu, folikulostimulačního hormonu a testosteronu) byly stejné jako u dětí ve věku před pubertou.

Opožděná léčba

Teprve ve věku třinácti let stanovili lékaři u chlapce hladinu růstového hormonu a zjistili jeho vážný nedostatek. Vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo výrazně menší hypofýzu (podvěsek mozkový, endokrinní žláza produkující růstový hormon), než je obvyklé. U chlapce byla zahájena léčba růstovým hormonem. Jedním z možných důvodů nedostatku růstového hormonu je právě vážný úraz hlavy, který chlapec utrpěl při automobilové nehodě, když mu byly necelé dva roky. Je možné, že při úrazu došlo k poškození hypofýzy, která za normálních okolností produkuje dostatek růstového hormonu.

(vek)

Zdroj: Engiz O, et al. Growth hormone deficiency due to traumatic brain injury in a patient with X-linked congenital adrenal hypoplasia. Turk J Pediatr 2010(May-Jun);52(3):312-316.

GEN-2012.01.030