Porucha růstu může být prvním projevem nemoci

Růst je zrcadlem zdravotního stavu dítěte. Porucha růstu může být mnohdy prvním a zpočátku jediným příznakem, který upozorní na zdravotní problém dítěte. Pravidelné sledování růstových parametrů při kontrolách u praktického dětského lékaře je proto zcela zásadním prvkem prevence.

Jak rychle má dítě růst?

Zvyšování tělesné výšky člověka probíhá od početí až do ukončení dospívání. Růstové tempo je ovlivněno mnoha faktory a je velmi individuální, obecně však růst probíhá přibližně takto: 

 • V průběhu nitroděložního vývoje činí růstová rychlost až 50 cm za 9 měsíců.
 • Během prvního roku života dítě vyroste přibližně o 50 % své porodní délky, tedy asi o 20 cm. 
 • V průběhu dětství růstová rychlost mírně klesá, zatímco ve 3 letech činí kolem 7,5 cm za rok, před nástupem pubertálního výšvihu jen asi 5 cm za rok. 
 • V období dospívání stoupá pod vlivem pohlavních hormonů růstová rychlost asi na 9 cm za rok u dívek a ještě o něco více u chlapců. 

Jaké jsou příčiny růstových poruch?

Obecně existují 4 skupiny dětí s malým vzrůstem:

 • Děti, které jsou malé, ale zdravé (malý vzrůst není sám o sobě nemocí, důvodem je např. malý vzrůst rodičů apod.).
 • Děti s endokrinní poruchou (tj. s nemocemi žláz s vnitřní sekrecí, např. s onemocněním štítné žlázy, s diabetem mellitem aj.).
 • Děti s poruchou růstu na podkladě genetického onemocnění (např. Turnerova syndromu, Praderova–Williho syndromu aj.).
 • Děti s jiným chronickým onemocněním, které postihuje organismus jako celek (např. chronickým zánětlivým onemocněním střev nebo ledvin, intolerancí lepku aj.).

Kdy myslet na nemoc?

Při hodnocení výšky dítěte přihlížejí lékaři k tzv. percentilovým neboli růstovým grafům. Tyto grafy bývají součástí očkovacích průkazů, odrážejí genetický předpoklad výšky a umožňují porovnat tělesnou výšku dítěte a jeho vrstevníků stejného pohlaví. Po 2. roce života by měla být růstová křivka plynulá (tedy ve stále stejném pásmu růstového grafu). Zpomalení nebo zrychlení růstu po druhém roce života může signalizovat onemocnění.

Naši pozornost bychom měli zvýšit zejména v případech, kdy je růstová porucha provázená některým z následujících příznaků: 

 • zvýšená únava,
 • dlouhodobé bolesti hlavy,
 • dlouhodobé bolesti břicha,
 • opakované průjmy,
 • dlouhodobé nechutenství.

Případ „malé“ rodiny se „zkaženými zuby“

Přestože se udává, že až v 80 % případů nesignalizuje malý vzrůst u dětí nic patologického, je dobré své potomky sledovat pečlivě. V Čechách byl například popsán případ chlapce, který byl ve 4,5 letech odeslán k dovyšetření pro malý vzrůst. Jeho růst se propadl po druhém roce věku. V době vyšetření měřil 100 cm. Vzhledem k malému vzrůstu matky (150 cm) a babičky (153 cm) byla předpokládaná výška chlapce spíše menší, a hraniční růstové tempo tedy zpočátku nebylo ničím nápadné. Při vyšetření bylo kromě malého vzrůstu zjištěno také těžké poškození mléčného chrupu. Při bližším zkoumání rodiny bylo zjištěno, že i matce se v průběhu jejího dětství posmívali, že si neumí čistit zuby. U chlapce bylo později potvrzeno vzácné genetické onemocnění pojivové tkáně s názvem osteogenesis imperfecta, jehož základním projevem je křehkost kostí.

Všímavost rodičů i pediatrů může prodloužit výšku

Kontrola výšky a váhy je součástí každé preventivní prohlídky u pediatra. Rodiče by ale výšku svých dětí a případné další příznaky měli hlídat i sami a na případný problém lékaře včas upozornit. Mnoho příčin růstových poruch je totiž léčitelných, a čím dříve je léčba zahájena, tím je šance na dosažení normální výšky větší. V malém procentu případů pak může porucha růstu souviset i se závažnými nemocemi, jejichž včasný záchyt je určující pro další život dítěte. Dle dostupných údajů je průměrný věk dětí, které jsou doporučovány k vyšetření do specializovaných ambulancí pro poruchy růstu, mezi 8 a 10 lety věku, což je relativně pozdě. Tělesný růst totiž končí v pubertě (u dívek obvykle mezi 14. a 15. rokem věku, u chlapců mezi 15. a 17. rokem věku), po tomto období již nelze tělesnou délku ovlivnit. 

(tich)

1) http://www.pharmanews.cz/clanek/rust-deti-pod-kontrolou/

2) http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/manual/Manuahttp://www.pharmanews.cz/clanek/rust-deti-pod-kontrolou/l%20souhrn-5.pdf

3) https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/02/05.pdf

4) https://www.tribune.cz/clanek/42333-poruchy-rustu-u-ditete-se-mnohdy-odhali-zbytecne-pozde

5) https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1240500-zpomaleni-rustu-u-deti-muze-byt-priznakem-vazne-choroby

6) https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2008/05/11.pdf

7) http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=7833&magazine_id=4