Proč zvýšená hladina růstového hormonu škodí srdci? Genetici znají odpověď!

Růstový hormon ovlivňuje nejen růst, ale pomáhá plnit celou řadu jiných důležitých funkcí v těle. Změny jeho hladin mohou například neblaze ovlivňovat zdraví srdce a cév.

Růstový hormon je hlavním regulátorem růstu během dětství a dospívání. Kromě této dominantní funkce se v těle podílí také na:

  • odbourávání tuků v tukové tkáni,
  • tvorbě bílkovin, které jsou důležité pro budování svalstva
  • a metabolismu cukrů a tuků.

Vědci prokázali, že vysoké hladiny růstového hormonu jsou spojeny s onemocněním srdce a cév. Vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění předpovídají dokonce nezávisle na tradičních rizikových faktorech (kouření, vysokém tlaku atd.).

Nebezpečné ranní výšky

Normálně bývají v ranních hodinách hladiny růstového hormonu nízké a stabilní, proto je vhodné měření nalačno. Vyšší hladiny nalačno bývají spojeny s rostoucí nemocností i úmrtností na kardiovaskulární onemocnění.

Vědci se zaměřili na zjišťování genetických činitelů, které určují hladinu tohoto hormonu nalačno, aby blíže objasnili vztah mezi jeho hladinou a výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Za tímto účelem podrobili zkoumání lidský genom ve skupině 4134 osob (z toho 58 % žen, celkově ve věku 46 až 68 let) a hledali spojení mezi hladinou růstového hormonu nalačno a polymorfismem nukleotidů, tedy stavem, kdy v populaci existují pro určitý znak minimálně dvě varianty. Současně pátrali po možných vlivech polymorfismů na zdraví srdce.

Nové objevy

Vědcům se podařilo identifikovat novou pozici na chromozomu 17, který je spojen s hladinami růstového hormonu nalačno, což odhalilo nové biologické mechanismy, které ovlivňují vylučování tohoto hormonu. Nalezli také „kandidátský gen“ (gen s predispozičním podílem), jehož genetická varianta je spojena s nárůstem hladiny růstového hormonu nalačno.

Co se týče vztahu mezi chorobami srdce a cév a genetickými variantami byla identifikovaná alela (forma genu) spojená s vyššími hladinami růstového hormonu, která se ve výsledcích ukázala jako ta, která zvyšuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční, tedy jednoho z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění.

(hah)

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5655832/