Projevy Turnerova syndromu mírní růstový hormon

Díky léčbě růstovým hormonem mohou v dnešní době dorůst průměrné výšky i dívky s Turnerovým syndromem. Jak léčba probíhá a mohou se během ní vyskytnout nějaké nežádoucí účinky?

Turnerův syndrom je stav, kdy ženě zcela chybí jeden pohlavní chromozom, namísto běžné chromozomové kombinace XX má tedy pouze chromozom X. Tato situace vede k celé řadě komplikací, které se však mohou u různých žen výrazně lišit. K nejčastěji popisovaným potížím patří:

  • zpomalený vývoj,
  • zvýšené riziko nemocí srdce a ledvin,
  • neplodnost,
  • nedostatečný vzrůst.

Turnerův syndrom nelze bohužel zcela vyléčit. Příznaky se ale dají mírnit a potlačovat. Důležitá je ale včasná diagnóza a rychlé zahájení léčby.

Výška je důležitá

Dívkám s Turnerovým syndromem se podává růstový hormon (somatotropin). Bez jeho aplikace by pacientky dosáhly výšky jen okolo 1,4 m. To je asi o 20 cm méně, než by mohly mít, pokud by syndromem netrpěly. Pokud léčba začne brzy a je v ní pokračováno i během dospívání, je možné, aby dívka dosáhla normální výšky. Proto je velmi důležité příznaky tohoto syndromu rozpoznat co nejdříve.

Léčba je dávkována individuálně

Růstový hormon se aplikuje injekčně několikrát týdně. Může to být nepříjemné, ale rozhodně se vyplatí vydržet. Lékař během léčby sleduje průběh růstu, aby určil optimální dávku hormonu, která se může u jednotlivých pacientek lišit a být upravována i v průběhu léčby. Podávání růstového hormonu mívá nežádoucí účinky jen vzácně. Na druhou stranu se mohou řadit i mezi vážné, takže je lepší o nich vědět a případně včas informovat lékaře. Objevit se mohou:

  • bolesti hlavy,
  • zvracení,
  • syndrom karpálního tunelu,
  • inzulinová rezistence vyznačující se vyšší hladinou krevního cukru,
  • zhoršení skoliózy.

Dvě výhody v jednom

Kromě zpomaleného fyzického růstu si růstový hormon dokáže poradit i se zpomaleným pohlavním vývojem. Ten je rovněž jedním z častých příznaků syndromu. Pokud by dívka nedosáhla puberty v průměrném věku, tedy okolo 12 až 13 let, může lékař zvážit nasazení substituční terapie estrogeny, díky níž se docílí správného pohlavního vývoje a nastartuje se případný pubertální růstový spurt.

(mir)

Zdroj: https://www.endocrineweb.com/conditions/turner-syndrome/growth-hormone-turner-syndrome