Růst dítěte je důležité sledovat, říká lékařka

Některé děti se svým vzrůstem začnou velmi brzy lišit od svých vrstevníků. Jsou buď velmi malé, anebo naopak na svůj věk nepřirozeně vysoké. Roli zde pochopitelně hrají dědičné předpoklady, ovšem nejenom. Část dětí se totiž může potýkat s poruchami růstu. Jak to poznáme? A kdy je potřeba zpozornět? Nejen o tom jsme si v našem videorozhovoru povídali s doc. MUDr. Martou Šnajderovou, CSc., z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Lékařka ve svých odpovědích názorně vysvětluje, jak se orientovat v růstových grafech. Hovoří také o možných příčinách poruch růstu a diagnostických metodách, které je mohou odhalit. Stejně tak o variantách jejich léčby.

Zároveň uvádí, že i u zdravých dětí lze tělesný vzrůst zčásti ovlivnit, a to jak kladným, tak záporným způsobem. Roli zde hraje optimální životospráva, pohybová aktivita a výživa. Podívejte se na zajímavé video! 

(lek)