Růst dítěte sledují lékaři na růstových grafech

Délka miminka je jednou z prvních informací, kterou se o něm ihned brzy po narození dozvídáme. Také během všech preventivních kontrol u pediatra jsou váha, výška a rychlost růstu dítěte pečlivě sledovány a zaznamenávány do takzvaných růstových grafů. O čem vypovídají?

Odchylky v růstu upozorní na zdravotní problémy

Růst dítěte představuje důležitý ukazatel, který může poměrně včas upozornit na přítomnost řady onemocnění. Aby mohli lékaři srovnávat konkrétní dítě s ostatními zdravými dětmi stejného věku, používají takzvané růstové grafy. Zaznamenávají do nich vedle výšky (u miminek se užívá pojmu délka), rovněž hmotnost, věk či obvod hlavičky.

Percentilové křivky

Sledováním výšky dítěte vztahující se k jeho věku vzniká křivka, kterou lze porovnat s tzv. křivkou percentilovou. Ta je již v grafu předvyplněna a poukazuje na hodnoty, které se vyskytují v rámci celé populace. Hodnota 50. percentilu ukazuje výšku, která je mezi stejně starými dětmi průměrná. Pohybuje-li se výška dítěte u 75. percentilu, znamená to, že 75 % všech stejně starých dětí je stejně vysokých nebo nižších a pouhých 25 % dětí v daném věku měří více. Vypovídající není jedno měření, ale dlouhodobé sledování růstu dítěte. Růst by měl být především rovnoměrný a v grafu sledovat průběh percentilových křivek. Alarmující je, pokud se křivka v grafu nápadně propadá (růst se výrazně zpomalil). Nepravidelný růst může být pozorován u malých dětí do dvou let. Takto malé děti mohou ještě takzvaně hledat své místo v percentilové síti.

Kojené děti rostou jinak

Kojené děti se mohou na růstových grafech „pohybovat“ ve srovnání s nekojenými trochu odlišně. Odborníci upozorňují na následující výjimečnosti:

  • Křivka kojených dětí sledující vývoj hmotnosti stoupá v prvních měsících v porovnání s celkovou populací strměji (dítě má větší hmotnostní přírůstky). Mezi druhým a třetím měsícem se nárůst hmotnosti zpomaluje a individuální křivka se přibližuje ke křivce percentilové. Jde o přirozený jev, který by neměl být vyhodnocen jako důvod k zavedení dokrmu.
  • Kojení představuje preventivní faktor vzniku obezity. Kojené děti jsou v porovnání s nekojenými v druhém půlroce života často štíhlejší, což může být rovněž pozorováno na růstových grafech (křivka hmotnosti kojeného dítěte se kříží se sousedními křivkami percentilového grafu a dostává se pod ně). Podle odborníků není v takovém případě potřeba neúměrné zvyšování energetického příjmu kojených dětí tak, aby se percentilovým křivkám vyrovnaly.

Růstové grafy jsou dnes běžně dostupné online, a proto k nim mají přístup i laici. Ti by se však neměli zbytečně znepokojovat, pokud se jejich dítě z běžných křivek vymyká. Namístě je vlastní pozorování konzultovat s pediatrem, který při hodnocení křivek mnohdy zohledňuje řadu růstových specifik dítěte.

(veri)

Zdroj:
www.szu.cz

GEN-2016.01.015