Stane se růstový hormon lékem poničených kostí?

Hladina růstového hormonu ovlivňuje nejen výšku člověka, ale také kvalitu jeho kostí. Vypadá to, že by tento hormon mohl mít velmi pozitivní dopad i na kosti, které jsou poškozené nebo zasažené osteoporózou.

Somatotropin neboli růstový hormon významně ovlivňuje růst kostí u dětí a mladých dospívajících. Kromě toho má také dopad na kvalitu a hustotu kostní tkáně. V řadě klinických studií byl synteticky vyráběný růstový hormon podáván starším pacientům s osteoporózou a zlomeninami. Potvrdilo se, že i v dospělosti má pro nás tento hormon význam.

Skeletu prospívá

Na základě tříletých výzkumů se ověřilo, že růstový hormon může významně pomoci pacientům léčeným s primární i sekundární osteoporózou.

  • Primární osteoporóza je častější a vyskytuje se u žen po menopauze nebo u mužů nad 60 let.
  • Osteoporóza sekundární vzniká v důsledku nádorového onemocnění, cukrovky nebo zvýšené aktivity štítné žlázy a příštítných tělísek.

Zjistilo se, že u pacientů, kteří podstoupili léčbu růstovým hormonem, došlo k urychlení novotvorby kostní dřeně a aktivity kostních buněk, které tvoří novou kostní tkáň, a to až o 14 %. Prokázalo se tak, že růstový hormon může pomoci při léčbě osteoporózy.

Usnadní léčbu zlomenin?

Kosti se, stejně jako jiné tkáně v lidském těle, skládají z buněk. Jedna ze skupin buněk v kostech má za cíl obnovovat kostní tkáň – obnova se děje přirozeně během celého života. Tyto specializované buňky mají spolu s buňkami chrupavky na svém povrchu receptory, které jsou na růstový hormon citlivé. Výzkumy potvrdily, že podávání fyziologických dávek růstového hormonu má pozitivní účinek na správné fungování těchto buněk. Díky tomu dochází k aktivnímu dělení a specializaci buněk, což přispívá k hojení kostí.

Hormon s věkem ubývá

Růstový hormon máme v těle po celý život, nicméně s přibývajícími roky o něj přicházíme. Rizikovou skupinou jsou ženy po menopauze a muži ve věku nad 60 let. Tito lidé jsou ke zlomeninám kostí náchylnější – například pravděpodobnost zlomeniny krčku je u nich 40 až 45 %.

(žij)

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4132406/