Únava, přibírání a potíže se srdcem? Zpozorněte!

Nedostatek růstového hormonu se někdy projeví už v dětství, ale jindy až v dospělosti. U dospělých je v současnosti spojován se zvýšenou nemocností a úmrtností. Důvodů chybění růstového hormonu je mnoho, od nádorových onemocnění po poranění hlavy.

Růstového hormonu sice v dospělosti nepotřebujeme tolik jako v dětství, ale pro látkovou přeměnu (metabolismus) je nezbytný. Z toho také pramení projevy a komplikace při jeho nedostatku. Příznaky chybění růstového hormonu se u jednotlivců liší a patří k nim:

 • úzkost, depresivní ladění,
 • vypadávání vlasů a plešatost u mužů,
 • snížená svalová síla,
 • tenká, suchá kůže,
 • únava a poruchy soustředění,
 • potíže se srdcem,
 • přibírání na váze, zejména v oblasti pasu.

U každého člověka se může vyskytnout třeba jen jeden z uvedených projevů nebo jejich kombinace.

Co všechno za tím může být

Nedostatkem růstového hormonu trpí 2 z 10 tisíc dospělých a častěji se jedná o muže.

 • Příčina nedostatku tkví v poruše funkce nebo poškození podvěsku mozkového, který růstový hormon za normálních okolností produkuje. Tato situace může nastat například tehdy, když je podvěsek mozkový přeměněný nádorem, utlačovaný okolními strukturami nebo poškozený úrazem.
 • Poškodit podvěsek mozkový může také infekční zánět mozkové tkáně (encefalitida) nebo mozkových plen (meningitida). Zánět samotného podvěsku, takzvaná lymfocytární hypofyzitida, se objevuje jen vzácně. Nicméně také toto onemocnění snižuje funkci podvěsku a vede tak kromě jiného k nedostatku růstového hormonu.
 • Se sníženou funkcí podvěsku mozkového (a tím pádem s menší produkcí růstového hormonu) se lékaři setkávají u pacientů s nádory hlavy léčených ozařováním, u nemocných po nitrolebních operacích a při onemocnění tepen zásobujících tento orgán krví.
 • Nedostatečná funkce podvěsku mozkového postihuje ženy po porodu.
 • A v některých případech je podvěsek špatně vyvinutý, oploštělý, nebo dokonce úplně chybí.

Proč se léčit

Syndrom nedostatku růstového hormonu s sebou přináší závažné zdravotní problémy zvyšující nemocnost a úmrtnost postižených. Mezi nejčastější komplikace patří:

 • zvýšené riziko srdečních a cévních onemocnění, například srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody,
 • rozvoj vysokého krevního tlaku (hypertenze),
 • necitlivost tkání vůči inzulinu a vznik cukrovky,
 • poruchy srážení krve,
 • snížená hustota kostí,
 • nepříznivé změny ve stavbě těla, kdy ubývá svalů a přibývá tuku.

To všechno dohromady samozřejmě výrazně snižuje kvalitu života.

Léčba růstovým hormonem naopak přináší:

 1. nárůst svalové hmoty a snížení objemu tukové tkáně,
 2. zlepšení tělesné kondice,
 3. posílení kostí,
 4. lepší funkci srdce,
 5. více energie a tím pádem pestřejší a kvalitnější život.

(cean)

Zdroje:

Mathioudaki, Salvatori: Adult-onst growth hormone deficiency: causes, complications and treatment options. (Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity 2008, 15: 352–358).

www.uptodate.com/contents/growth-hormone-deficiency-in-adults