Úrazy hlavy mohou být příčinou hormonálních poruch

Úrazy hlavy patří mezi hlavní příčiny úmrtí a trvalé invalidity u mladých mužů. Mezi následky poranění patří nejen na první pohled zjevná poškození tkání, která odhalí běžné zobrazovací metody, jako je rentgen, CT či magnetická rezonance. Úraz může způsobit i poruchy v produkci důležitých hormonů. Příznaky narušené hormonální rovnováhy se přitom nemusí projevit hned. Jsou popsány i případy, kdy byly zjištěny dokonce po více než deseti letech po zranění.

Úrazy hlavy – narůstající společenský problém

Zranění hlavy v důsledku úrazů vznikají nejčastěji jako důsledek:

 • dopravní nehody,
 • pádu,
 • sportovního úrazu,
 • násilí,
 • válečného poranění.

Souvislost úrazů hlavy s narušením produkce hormonů

Odpověď nám dává hypotalamohypofyzární systém. Hypotalamus je část mozku, která je stopkou propojena s hypofýzou. Hypofýza je malá, asi gram vážící žláza. Hypotalamus s hypofýzou dohromady tvoří úzce propojený celek, který je nadřazený celé řadě žláz s vnitřní sekrecí a představuje tak zásadní spojku mezi nervovým a endokrinním systémem (endokrinní = týkající se žláz s vnitřní sekrecí). Do hypotalamu se sbíhají informace z celého organismu (např. o emocích, stresových podnětech, vjemech získaných z okolí apod.). Hypotalamus tyto informace zpracovává a reaguje na ně prostřednictvím působení na hormony, které do krve uvolňuje hypofýza. Tyto hormony následně ovlivňují procesy v celém organismu. Jedná se zejména o hormony působící na činnost štítné žlázy, pohlavních žláz, mléčné žlázy, dále o růstový hormon a hormony ovlivňující produkci kortikoidů. 

Možné poškození při úrazu 

Při úrazu hlavy může být hypotalamohypofyzární systém poškozen přímým mechanickým působením, ale i v důsledku rozvoje otoku uvnitř lebky, zvýšením tlaku uvnitř lebky (např. při krvácení), narušením krevního zásobení a v úvahu připadá i možnost rozvoje autoimunitního poškození. Odborníci uvádějí, že na míře následků úrazového děje se mohou podílet i genetické předpoklady. 

Jak se projevují poruchy hormonální produkce 

Projevy hormonální nerovnováhy bývají jednak nespecifické, jednak typické v závislosti na konkrétním hormonu, resp. hormonech, jejichž produkce je narušena. Mezi nespecifické příznaky řadíme: 

 • únavu,
 • slabost,
 • pocit nevýkonnosti.

Specifické příznaky se odvíjejí od nedostatku konkrétních hormonů a míry, v jaké je jejich sekrece narušena. K typickým příznakům obecně patří:

 • Při deficitu růstového hormonu dochází ke změnám v metabolismu tukové hmoty, ke snížení fyzické aktivity a srdeční výkonnosti, zhoršení kostního metabolismu atd.
 • Při deficitu hormonů ovlivňujících štítnou žlázu se objevují zimomřivost, přírůstek na váze, suchost kůže, padání vlasů, poruchy menstruačního cyklu atd. 
 • Při deficitu hormonů ovlivňujících pohlavní žlázy dochází ke snížení libida, poruchám erekce, zhoršení spermiogramu, k ústupu druhotných mužských pohlavních znaků (ztráta ochlupení aj.), u žen k poruchám menstruačního cyklu a k poruchám plodnosti. 
 • Deficit hormonů ovlivňujících produkci kortikoidů způsobuje nechutenství, hubnutí, nevolnost, pokles krevního tlaku a nestabilitu po přechodu ze sedu či lehu do stoje atd. 

Diagnostika hormonálních poruch

Na hormonální poruchu je obvykle usuzováno na základě výše popsaných příznaků. Diagnóza je následně ověřena pomocí laboratorních testů, zejména krevních odběrů, a to obvykle na základě doporučení specialisty endokrinologa.

Následky dopravní nehody se mohou projevit i po letech

Celou problematiku velmi dobře ilustruje případ mladého muže. Coby student vysoké školy prodělal ve svých 21 letech rozsáhlý úraz hlavy v důsledku dopravní nehody. Po rekonvalescenci včetně rehabilitační péče již nebyl schopen návratu k vysokoškolskému studiu z důvodu celkové únavy a slabosti. Po 11 letech od úrazu se tento pacient dostal do nemocnice na jednotku intenzivní péče v důsledku podezření na srdeční selhání, dva dny totiž pociťoval únavu a bolesti na hrudi. V rámci komplexního vyšetření byly zjištěné snížené hladiny hormonů v krvi a na magnetické rezonanci následně potvrzena diagnóza značně redukované velikosti hypofýzy. Pacientovi začaly být podávány léky na doplnění hladin hormonů, tím došlo k úpravě stavu a on začal lépe zvládat běžné denní činnosti. 

Nezapomínejte lékařům sdělit, že jste měli úraz hlavy…

Ačkoliv výše popsaný případ je vzácný a studie dokládají, že porucha v produkci více hormonů v důsledku úrazu hlavy postihne jen asi 4–6 % pacientů, nikdy bychom neměli zapomínat upozornit lékaře, že jsme prodělali úraz hlavy, a to i v případě, že se jedná o událost starou mnoho let. 

(tich)

1) https://www.solen.cz/pdfs/med/2018/01/10.pdf

2) https://www.endokrinni-system.cz/hypothalamus

3) http://fblt.cz/skripta/xi-regulacni-mechanismy-1-endokrinni-regulace/hypotalamohypofyzarni-system/

4) https://www.wikiskripta.eu/w/Onemocn%C4%9Bn%C3%AD_adenohypof%C3%BDzy

5) https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/06/05.pdf

6) http://www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&categId=11&cname=Endokrinologie&termId=2992&tname=Hypogonadismus+mu%C5%BEsk%C3%BD&h=empty#jump

7) https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2014/03/09.pdf