Většina dětí, které se narodí velmi malé, svůj růst dožene. Kdy je potřeba léčba?

Pokud se dítě narodilo významně menší, než je pro novorozence narozené v určitém týdnu porodu obvyklé, označujeme tento stav zkratkou SGA (vychází z anglického výrazu small for gestational age = malý vzhledem ke gestačnímu věku). Gestační věk je počet týdnů, po které se dítě vyvíjí v děloze matky. SGA děti se tedy rodí s významně podprůměrnou tělesnou hmotností nebo tělesnou délkou vzhledem ke svému gestačnímu věku, tedy týdnu porodu.

Populační studie uvádějí výskyt SGA okolo 5 % u všech živě narozených novorozenců. U většiny (90 %) těchto SGA dětí dochází v prvních dvou letech k růstovému výšvihu. Největší část dětí ztracenou výšku dožene během prvních devíti měsíců. Po druhém roce je toto urychlení růstu pozorováno jen výjimečně. Tedy přibližně u 10 % SGA dětí růstový výšvih do dvou let nenastane a tyto děti mohou být indikovány k léčbě růstovým hormonem.

Co je příčinou prenatální poruchy růstu?

Faktorů, které stojí za narozením dítěte s SGA, může být více ať už na straně matky, nebo dítěte. Jde např. o chronická onemocnění matky (vysoký krevní tlak, závažná srdeční onemocnění, závažná a nedostatečně léčená plicní onemocnění, závažná onemocnění ledvin), podvýživu matky nebo užívání toxických látek, jako jsou drogy nebo alkohol. Rizikovým faktorem může být v tomto ohledu i vícečetné těhotenství, kdy některý z plodů může být na úkor sourozence méně vyživován. Další příčinou pak může být prodělaná infekce během těhotenství, nesprávná funkce placenty nebo vrozené genetické vady dítěte.

Kromě poruchy růstu jsou SGA děti častěji ohroženy jinými zdravotními komplikacemi nebo rizikovými faktory pro rozvoj onemocnění v dospělosti. Kromě malé výšky mohou mít tito jedinci zvýšené riziko rozvoje metabolického syndromu, jež je v dospělosti charakterizován cukrovkou 2. typu, obezitou a vysokým krevním tlakem. Pozorován byl také časný nástup puberty s jejím zrychleným průběhem.

Když se léčba zahájí včas…

Jak už bylo zmíněno úvodem, některým dětem, které se narodily velmi malé na svůj gestační věk, může být předepsána léčba růstovým hormonem. Jejím cílem je urychlit růst a napomoci dosažení normální dospělé výšky vzhledem ke genetické predispozici dítěte.

Podstatné je, aby byla zahájena včas, ideálně ještě v předškolním věku, protože maximum účinku růstového hormonu se projevuje do začátku puberty. Podávání růstového hormonu způsobuje nárůst svalové hmoty, čímž zlepšuje fyzickou kondici, a navíc příznivě ovlivňuje celkový psychický vývoj dítěte.

(mraf)

Zdroje a použitá literatura:

  • Růst a tělesná stavba u dětí SGA. Prolékaře.cz. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/clanky-pro-pacienty/rust-a-telesna-stavba-u-deti-sga-111665
  • Boguszewski M. C. S., Carlsson M. et al. Near-Adult Height After Growth Hormone... The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Volume 105, Issue 7, July 2020, Pages e2457–e2463. Dostupné z: https://academic.oup.com/jcem/article/105/7/e2457/5849460?login=false
  • Van der Steen M., Smeets C. C. J. et al. Metabolic health of young adults... The Lancet. Volume 5, Issue 2, P106-116, February 01, 2017. Dostupné z: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30422-3/fulltext#%20
  • Saroufim R., Fuqua J. S. The Variability of Growth and Puberty. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2022 Oct; 107 (10): e4263–e4264. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9516179/
  • Netchine I., van der Steen M. et al. Horizons in Short Children Born Small for Gestational Age. Frontiers in Pediatrics. 2021; 9: 655931. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8155308/
  • Toni L., Plachý S. a kol. Etiologie a diagnostika poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA) s přetrvávající malou výškou v dětství (SGA-SS). Česko-slovenská pediatrie 2020; 75 (4): 240–248. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2020-4-6/etiologie-a-diagnostika-poruchy-rustu-u-deti-ktere-se-narodily-male-na-svuj-gestacni-vek-sga-s-pretrvavajici-malou-vyskou-v-detstvi-sga-ss-123423