Za nedostatek růstového hormonu u dětí mohou geny, ale třeba i úraz

Dítěti může chybět růstový hormon z mnoha příčin. Na otázku „proč?“ ale medicína mnohdy odpověď nezná. Zato ví, jak pomoci. Tato látka se musí do těla dopravit uměle.

Somatotropin neboli růstový hormon se v našem těle vytváří po celý život a plní řadu funkcí. U dětí však jednoznačně převažuje ta, která dala tomuto hormonu české jméno. Dítěti s jeho nedostatkem hrozí zpomalení růstu a malá výška v dospělosti, pokud včas nedojde k objevení deficitu a k zahájení léčby.

Příčina zůstává skryta

Za produkci somatotropinu je zodpovědná hypofýza. Jde o drobný orgán zavěšený na spodině mozku, odkud se hormon roznáší krevními cévami do celého těla. Právě neschopnost buněk hypofýzy vyprodukovat dostatek růstového hormonu je základem jeho deficitu. Jak ale tato neschopnost vznikne? Naprostá většina případů je takzvaně idiopatická. To znamená, že příčinu špatného fungování hypofýzy nemůžeme přesně určit. Buňky jsou zkrátka „línější“, což může být zakódováno v jejich genetické informaci nebo vyvoláno vnějšími vlivy působícími při vývoji či za života dítěte. To jsou však spíše dohady. Termín idiopatický je v podstatě vznešený způsob, jak vyjádřit, že příčinu onemocnění neznáme.

Vznik za života, v děloze i dříve

Vzácněji se ale setkáváme i s objasněnými důvody nedostatku růstového hormonu. Ty mohou být následující:

  • Genetické – jedná se o vrozenou chybu v jednom z rozpoznaných genů zodpovědných za produkci růstového hormonu. Ta může být buď zděděná od rodičů, nebo vzniknout jako náhodná mutace na úrovni zárodečných buněk.
  • „Syndromické“ – trochu krkolomné slovo označuje fakt, že defekt hypofýzy, který je zodpovědný za sníženou produkci somatotropinu, je součástí souboru příznaků vyvolaných poruchou vývoje ve stadiu embrya či plodu. Kromě hypofýzy jsou při těchto syndromech postiženy i jiné části mozku a někdy i jiných orgánových systémů.
  • Získané – doposud jsme mluvili o vrozených příčinách, deficit růstového hormonu však může vzniknout i za života dítěte. Třeba poškozením hypofýzy kvůli zranění, nádoru či infekci.

Terapie je jen jedna

Ačkoliv důvody nedostatku růstového hormonu v dětství se různí, léčba je ve všech případech stejná. Je to injekční dodávání růstového hormonu, obvykle formou jedné podkožní injekce denně. Bohužel nejde o terapii kauzální – tedy takovou, která by odstraňovala příčinu. Problém s deficitem somatotropinu však řeší více než uspokojivě. Dětem obvykle zajistí normální výšku a zdravý vývoj všech tělesných tkání. Kvůli udržování kostního zdraví a celkové vitality organismu je často se substitucí růstovým hormonem pokračováno i v dospělosti.

(luko)

Zdroj:
www.yourhormones.info

GEN-2016.01.015