Za ztrátou vitality může stát deficit růstového hormonu

Růstový hormon čili somatotropin vzniká v mozku, konkrétně v předním laloku hypofýzy. Pokud jste stále unavení, podráždění a tloustnete, možná vám tento hormon chybí.

Bez nálady, bez elánu

Nedostatek růstového hormonu se projevuje různě. U řady lidí se objevuje i více příznaků najednou. K nejčastějším potížím patřím:

  • pokles výkonu,
  • zhoršená nálada,
  • ztráta koncentrace,
  • deprese,
  • celkové oslabení organismu,
  • snížená schopnost přestavby kostí,
  • osteoporóza,
  • změna rozložení tělesného tuku,
  • ateroskleróza,
  • úbytek svalové hmoty.

Jedním z mnoha projevů nedostatku růstového hormonu je hromadění tuku v oblasti břišních orgánů. U těchto lidí je velká pravděpodobnost vzniku metabolických poruch. Dochází k nadměrné nebo naopak nedostatečné tvorbě látek, které jsou jinak u zdravých lidí v rovnováze. Nedostatek růstového hormonu mimo jiné také podporuje kornatění tepen, kdy dochází k akumulaci tuku v tepnách a k tvoření krevních sraženin.

Když dítě neroste

V České republice se nedostatek růstového hormonu projevuje u 1 dítěte ze 4000 narozených. Značný pokles růstu bývá prvotním příznakem. Děti jsou menší než vrstevníci a v případě, že léčba není zahájena včas, k obnově růstu již nedojde. Nízká hladina růstového hormonu také brání urychlení růstu v pubertě. V současné době existuje pouze jedna možnost léčby, a to podávání hormonu injekčně do podkoží. Látka je synteticky vyráběná a o tom, jak dlouho léčba potrvá, rozhoduje ošetřující lékař.

Na koho se obrátit?

Pokud si nejste jisti, zda máte dostatek růstového hormonu, navštivte svého praktického lékaře. Ten váš stav zhodnotí a s největší pravděpodobností odešle na vyšetření ke specialistovi – endokrinologovi. Je to odborník, který se zabývá hormonálními poruchami. Na základě vyšetření a výsledků testů z biochemie zvolí pro vás tu nejvhodnější léčbu. Kromě klasického odběru krve podstoupíte i stimulační testování. Podle něj se dále zjišťuje, zda se hladina hormonu v krvi u vás zvyšuje, nebo ne.

(žij)

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278982/