Diagnostika

Všechna prováděná vyšetření při poruše růstu mají jediný cíl, a to je dospět k postupu, jak poruchu růstu odstranit. Jedině na základě podrobných znalostí o příčině problému je možné zvolit správnou formu terapie. V případě užití nevhodného postupu může dojít dokonce ke zhoršení celé situace.

Obecně existují dva zásadní typy terapie.

  • Léčba kauzální, která odstraňuje příčinu onemocnění. Kauzální léčba není vždy možná. Je to v těch případech, kdy buď není známa přesná příčina, nebo není k dispozici vhodný lék.
  • Léčba symptomatická, která se zaměřuje pouze na jeho příznaky.

U poruchy růstu se může jednat buď o primární poruchu růstu způsobenou nedostatkem růstového hormonu, nebo může jít o poruchu růstu sekundární, která je příznakem probíhající jiné nemoci. Je-li tedy příčinou poruchy růstu nádor, pak kauzální léčbu představuje jeho chirurgické odstranění.

Příkladem symptomatické léčby je užití růstového hormonu u chronické ledvinné nedostatečnosti. Růstový hormon sice nevyléčí chorobu ledvin, ale umožní normální růst při této chorobě.

Léčba růstové poruchy je téměř vždy dlouhodobá. Předem je proto třeba uvážit všechna pro a proti různých alternativ, máte-li na výběr několik možností. Lékař Vám může některou variantu doporučit, konečné rozhodnutí ale bude pravděpodobně na Vás.