Druhý rok

S koncem prvního roku života nastává období, které je známé jako období batolecí. Název napovídá hlavní charakteristiku této fáze života, kdy se dítě naučí samostatně chodit, což mu umožní odpoutat se od matky. Stává se stále nezávislejším, svou nezávislost si začíná uvědomovat a objevují se první výchovné problémy.

Po kojenecké fázi rychlého růstu se během druhého roku růst zpomaluje a Vaše dítě přechází do pomalého dětského růstového období. Za druhý rok vyroste průměrně již jen o 13 cm, takže na jeho konci měří necelých 90 cm. Hlavním hormonem stimulujícím růst se stává růstový hormon, proto se v tomto období nejspíše projeví choroby spojené s jeho nedostatkem.

Významně pokračuje vývoj řeči. Dítě také začíná chápat pocity druhých, ví, kdy je chváleno a kdy trestáno. Na konci druhého roku dítě umí užívat necelých 300 slov a začíná je skládat do vět. Zdokonalují se jemné pohyby, dítě zkouší malovat. Rovněž se učí kontrolovat vyměšování.