Historie a současnost

Historie a současnost

Historický přehled objevování růstového hormonu a jeho užití v léčbě

Již před 100 lety byla tkáň podvěsku mozkového označena jako orgán důležitý pro růst jedince. Účinek růstového hormonu na metabolizmus tkání je znám z experimentů prováděných na laboratorních zvířatech ve třicátých letech 20. století. Růstový hormon byl izolován z hypofýz ve vysoce čištěné formě poprvé v roce 1944.

Od roku 1957 začal být růstový hormon izolovaný z lidských hypofýz používán k úpravě růstu u dětí. Již záhy byl pozorován účinek růstového hormonu nejen na stimulaci růstu, ale i významný vliv na změny v tělesném složení léčených dětí.

Tyto metabolické účinky růstového hormonu byly potvrzeny i v prvních studiích s růstovým hormonem podávaným u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu provedených Dr. Rabenem v roce 1959. Vzhledem k velmi omezenému množství růstového hormonu byl zpočátku určen jen pro léčbu dětí s nedostatkem růstového hormonu. Zlom přinesla nová technologie výroby růstového hormonu, který začal být od roku 1985 připravován metodami genetického inženýrství využívajících výrobu hormonu bakteriemi. Tím přestala být léčba limitována množstvím dostupného léku.

Kromě zlepšení léčby dětí s nedostatkem růstového hormonu dostatečnými dávkami a rozšířením indikací v dětském věku se záhy rozběhly i první studie s léčbou dospělých pacientů s jeho deficitem. Výsledky prvních studií byly publikovány již v roce 1989 a byly následovány řadou dalších zpráv z řady pracovišť z celého světa, které popisovaly příznivé metabolické účinky upravující změny způsobené deficitem růstového hormonu. Retrospektivní i intervenční studie na pacientech s deficitem růstového hormonu vedly k vymezení syndromu „nedostatku růstového hormonu v dospělosti“ (Growth Hormone Deficiency in Adults – GHDA) v roce 1992.

Současná příprava růstového hormonu používaného v léčbě

Růstový hormon je v současnosti připravován speciálně upravenými bakteriemi, do nichž je vložen gen pro tvorbu lidského růstového hormonu. Tímto biotechnologickým postupem vzniká růstový hormon, který je geneticky zcela stejný jako hormon tvořený v lidském těle.