Nejčastější dotazy pacientů

Nejčastější dotazy pacientů

Jak se zachovat, když zapomenu jeden večer na injekci?
Další večer pokračujeme v předepsané dávce a dávku nezvyšujeme.

Růstový hormon nebyl po nějakou dobu v ledničce.
Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, který posoudí, zda může být růstový hormon dále používán.

Mám aplikovat růstový hormon v době jiného závažného onemocnění.
Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, abyste ho informovali o onemocnění a aby posoudil vhodnost další aplikace růstového hormonu. Léčbu růstovým hormonem je možné kdykoliv přerušit.

Cestování s růstovým hormonem.
I na cestách je nutné uchovávat růstový hormon při teplotě +2 až +8 °C, aby se zachovala jeho účinnost. Nejvhodnější je převážení léku v transportní chladničce nebo tašce s chladicími destičkami. Jeden den převozu bez chlazení růstovému hormonu neuškodí, např. při převozu od lékaře domů. Ani tehdy by neměl být vystaven vyšším teplotám, kupříkladu v horkých dnech za zadním okénkem automobilu.

Při cestách do zahraničí je vhodné převážet růstový hormon v příručním zavazadle, abychom jej ochránili před ztrátou spolu se zavazadlem, což při cestách letadlem není neobvyklé. Pro případ celní kontroly může být užitečné být vybaven potvrzením lékaře v cizím jazyce o léčbě růstovým hormonem a že převoz léku přes hranice je nutný.

U kterých dospělých je třeba pomyslet na nedostatek růstového růstového hormonu?
Jistě by měli být vyšetřeni a léčeni pacienti po hypofyzektomii (chirurgické odstranění hypofýzy) nebo ozáření hypotalamo-hypofyzární oblasti a vyšetřeni by měli být i pacienti s podezřením na afekci v této oblasti, např. po úrazu hlavy. Další skupinou, která by měla být nepochybně léčena, jsou dospělí, kteří byli v dětství léčeni pro nedostatek růstového hormonu a jejichž těžký deficit růstového hormonu trvá.

Dolší dotazy můžete položit v naší poradně