Pohlaví

Vlivem odlišné genetické a hormonální výbavy se muži a ženy odlišují v mnoha oblastech. Jednou z nich je i výška postavy a průběh růstu. Ženy jsou v průměru nižší než muži. Průměrná výška české populace je v současné době u mužů 178 cm a u žen 165 cm. Při narození jsou však děti obou pohlaví přibližně stejně velké. Zásadním momentem, kdy se od sebe začnou obě pohlaví oddělovat, je puberta.

U dívek nastupuje puberta dříve, mají tedy před chlapci ve stejném věku v růstu náskok, jejich konečná výška je však nižší než u mužů. Různý nástup puberty je zapříčiněn působením odlišných pohlavních hormonů.

S postupem puberty se uzavírají růstové zóny v kostech. Uzavřením růstových štěrbin se růst ukončuje. U chlapců nastupuje období dospívání přibližně o dva roky později, mají tedy delší období dětské růstové fáze. Výsledkem je konečný výškový rozdíl ve prospěch mužského pohlaví.