První rok

První rok života je tradičně označuje jako kojenecké období. Jde o jedno z nejrychleji probíhajících vývojových období. Růst dítěte je ovlivňován hlavně růstovým faktorem podobným inzulinu (IGF-I). Za 12 měsíců naroste dítě o 25 cm, tedy o polovinu své porodní délky, a téměř ztrojnásobí svou hmotnost.

Názory na vhodnou délku kojení jsou různé. Nejčastěji je doporučováno výhradní kojení minimálně do 4 až 6 měsíců věku dítěte, dále pak v kombinaci s nemléčnými příkrmy.

Kromě fyzického růstu se začínají rozvíjet i rozumové schopnosti dítěte. Prvních 12 týdnů dítě reaguje na podněty převážně pláčem, později se začíná usmívat, brouká si. Je pevně vázáno na matku, má strach z cizích osob. Na konci prvního roku již dítě umí několik slov, stojí bez opory a chodí za ruku. Samozřejmě se jedná o průměr, některé děti chodí později a lépe mluví, některé zcela naopak.

V kojeneckém věku se často projeví některé vrozené vývojové vady a nemoci.
Proto je do systému preventivních prohlídek zařazeno několik vyšetření, která by měla s velkou pravděpodobností odhalit zavčasu některé nejčastější léčitelné vrozené nemoci.
Z rozboru kapky krve lze zjistit poruchu funkce štítné žlázy nebo vadu metabolismu aminokyselin. Sleduje se postavení kyčlí.
I pečlivým klinickým vyšetřením dítěte v ordinaci praktického lékaře lze odhalit některé vrozené vady.