Veřejnost děti Dětský růst Sledování růstu

Sledování růstu

Ke zhodnocení vývoje výšky dítěte slouží několik pomůcek. Nejpraktičtějším nástrojem jsou takzvané percentilové grafy . Percentil není to samé, co procento. Co to tedy je?

Množství lidí různé výšky je rovnoměrně rozloženo kolem průměrné výšky v populaci. Průměrná hodnota představuje 50. percentil, což znamená, že 50 % lidí má výšku stejnou nebo nižší. Třeba 70. percentil pak představuje hranici, kde 70 % lidí má výšku nižší než uvedenou. Neznamená to tedy, že takto vysokých je 70 % lidí.

Percentilový růstový graf má na ose x věk a na ose y výšku. Jsou v něm zakresleny křivky normálního růstu pro nejběžnější percentilové hladiny. Proto můžete z grafu okamžitě snadno odečíst, na kolikátém percentilu se nachází Vaše dítě.

Existují rovněž grafy pro hmotnost, obvod hlavy, růstovou rychlost, obvod paže, body mass index (BMI) a další.

To, co je podstatnější než jedna hodnota, je vývoj výšky Vašeho dítěte. Ve chvíli, kdy dítě začne vybočovat ze svého růstového pásma, je něco v nepořádku.

Srovnat výšku Vašeho dítěte s populací lze různými způsoby.

Nejjednodušší je zařazení do percentilů, přesnější je statistický výpočet směrodatné odchylky (SD). Tu využijeme zejména u hodnot mimo 1. a 99. percentil.

Kromě předtištěných grafů a tabulek se užívají i počítačové programy, do kterých se jednoduše zadají naměřené údaje, a program už sám vypočítá percentily, směrodatné odchylky a zobrazí vývojový trend v grafu. Vyzkoušejte růstové grafy na našich stránkách.