Slovníček

Slovníček

Ateroskleróza - onemocnění tepen („kornatění“), při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky a druhotně vápník.

Endokrinologie - lékařský obor zabývající se studiem žláz s vnitřní sekrecí, jejich produkty (hormony) a diagnostikou i léčbou jejich poruch.

Histiocyt - typ buňky.

Cholesterol - je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči, má emulgační vlastnosti. Tělo ho samo dokáže vyrobit a zároveň jej přijímá v živočišné potravě. Vysoká krevní hladina je rizikovým faktorem aterosklerózy.

ICHS - ischemická choroba srdeční.

IGF-1 - inzulinu podobný růstový faktor, který zprostředkovává některé účinky růstového hormonu.

Muskuloskeletální soustava - svalově kosterní soustava.