Zevní prostředí

Růst dítěte vypadá na první pohled samozřejmě a jednoduše, ale jedná se o komplexní děj ovlivněný řadou faktorů. Jde o energeticky náročný děj. Na vývoji dítěte se podílí vlivy, jako je kvalita životního prostředí, čistota ovzduší, fyzická i psychická zátěž, pohybová aktivita nebo celková vyspělost společnosti. Podstatná je také výživa, kterou má rozvíjející se organismus k dispozici.

Významné jsou také nitroděložní faktory. Je to proto, že v těhotenství probíhá u dosud nenarozeného dítěte vůbec nejrychlejší růst. Pokud plod nedostává v děloze potřebnou výživu nebo strádá z jiných důvodů, bude menší, než bychom jinak očekávali. Například dítě matky, která v těhotenství vykouří denně hodně cigaret, bude vážit při narození v průměru jen 3,2 kg místo obvyklých 3,5 kg. Nejrychlejší růst z celého nitroděložního období probíhá ve střední třetině těhotenství, mezi třetím a šestým měsícem. Nefunguje-li v této době dobře placenta, může mít novorozené dítě menší porodní délku i porodní váhu. Po narození dítě často tuto ztrátu dožene. Pokud však byla porucha vážnější, může být růstové opoždění trvalé.

Průměrná výška lidí se dlouhodobě pomalu zvětšuje. Zásluhu na tom má například úroveň zemědělství, úroveň obchodu nebo nemocnost. Čeští muži dnes měří v průměru o 12 cm více než před sto lety.