Příčiny nedostatku RH v dospělosti

Příčiny nedostatku RH v dospělosti

Nedostatek růstového hormonu v dospělosti může mít, jak ukazuje následující tabulka, několik příčin.

Příčiny nedostatku růstového hormonu
OD DĚTSTVÍ
Příčiny nedostatku růstového hormonu
V DOSPĚLOSTI
 • vrozené – geneticky podmíněné
 • poruchy vzniklé při porodu
 • nádory v oblasti hypofýzy a hypotalamu a jejich léčba
 • ozařování lebky
 • záněty (např. mozku a mozkových blan)
 • jiná onemocnění (histiocytóza) v dětství
 • úrazy mozku
 • nádory v oblasti hypofýzy a hypotalamu a jejich léčba (operace, ozařování)
 • záněty (mozku a mozkových blan, záněty hypofýzy)
 • úrazy mozku
 • nedokrvení nebo krvácení do hypofýzy
 • jiná onemocnění (histiocytóza)